Årsmötet hålls den 25 september kl. 18:30 i HSB:s lokaler på Rådhusgatan 26. Nedan hittar du förslag till föredragningslista samt valberedningens förslag.

Förslag till föredragningslista
Valberedningens förslag till styrelse 2023–2024

Anmäl dig till årsmötet via mejl till info@bbmk.se.

Årsmöteshandlingar fås på begäran via mejl. Kontakta oss på info@bbmk.se.